Witaj serdecznie   więcej na naszym Facebook!!!

 

Jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym i niezmiernie cieszymy się z tego, iż możemy wzbogacić kulturę naszej miejscowości. Jako kościół funkcjonujemy na podstawie ustawy z dnia 20 lutego

1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254).

 

Naszym podstawowym celem jest:

 

            1-Głoszenie ewangelii o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana i Zbawiciela

               Jezusa Chrystusa.

            2-Niesienie pomocy potrzebującym.

             3-Działania na rzecz wzbogacenia naszej kultury.

            4-Angażowanie się w pełni w działania na rzecz miasta i gminy.

Okiem Historyka

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce swoją historią sięga jeszcze czasów zaborów. Pierwsze wspólnoty zielonoświątkowe powstawały na Śląsku cieszyńskim na początku XX wieku i nosiły nazwę Zborów Stanowczych Chrześcijan. Mniej więcej w tym samym momencie na kresach wschodnich pojawili się Chrześcijanie wiary ewangelicznej, którzy stanowili pod względem liczebności  pierwszą siłę zielonoświątkową w Polsce. Przez lata dynamicznie rozwijający się nurt pobożnościowy został przystopowany podczas okupacji Niemieckiej. Zakazano wtedy praktyk zielonoświątkowych, dlatego spotkania modlitewne i nabożeństwa odbywały się potajemnie w domach.  Po wojnie w 1947 wszystkie wyznania zielonoświątkowe zostały włączone w skład Zjednoczonego Kościoła Wiary Ewangelicznej, potocznie nazywanego ZKE. W 1987 roku doszło do rozwiązania ZKE a zaledwie rok później został oficjalnie zarejestrowany Kościół Zielonoświątkowy w Polsce. To właśnie od 1988 roku datuje się ponownie samodzielność bytową kościoła.

Wyznanie wiary

1.      Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

2.      Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

3.      Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

4.      Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

5.      Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

6.      Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

7.      Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

8.      Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat wyznania wiary kliknij  >>tutaj<< 

Pytanie o początki

W Krzyżu Wielkopolskim pierwsi zielonoświątkowcy pojawili się w 2007 roku i skupili się głównie wokoło domów państwa Karzkowiak i Wysopal. Powodem zmiany wyznania każdej z rodziny była nagła przemiana życia u najmłodszych domowników.  Nagle zagubieni, nadużywający narkotyków, alkoholu, schodzący powoli na przestępczą drogę nastolatkowie, pod wpływem Bożego działania zmienili swoje życie. Pierwsze nieformalne spotkania modlitewne odbywały się w plenerowym otoczeniu na starym przejeździe kolejowym, niegdysiejszej trasy Krzyż – Wałcz.  Od tego czasu minęło już pięć lat i dnia 07.09.2012 roku został zarejestrowany Kościół Zielonoświątkowy w Krzyżu Wielkopolskim, którego pastorem  jest Wojciech Wysopal.